Astro Map
მთავარი Tags თვალები

Tag: თვალები

თვალები სულის სარკმელია – მეცნიერების გენიალური აღმოჩენა

თვალის ფერადი გარსის სხვადასხვა კონფიგურაციები ადამიანის სხავდასხვა პიროვნულ მახასიათებლებთანაა კავშირში

ადამიანი, როგორც მიკროკოსმოსი და თვალები, როგორც მინიგალაკტიკა

ჩვენ ვარსკვლავების მტვრისგან ვართ შექმნილი.. სამყარო ჩვენში საკთარ თავს იმეორებს....