ჩვევები, რომლებიც უიღბლობის მიზეზი ხდება

1
5274

შეგუება რუტინასთან.
თვითკრიტიკის არქონა.
დარდი იმაზე, რას იფიქრებენ სხვები.
ყველაფრის კონტროლის სურვილი.
დინების მიმართულებით ცურვა და იმ გზის არჩევა, სადაც ნაკლები წინააღმდეგობებია.
აზრებისა და გრძნობების შეკავება და დაფარვა.
რისკის შიში.
მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრი.
გარჯა იმისთვის, რომ მოაწონო თავი ყველას.
ახლობლების განსჯა და საყვედურები მათი მისამართით.
მთელი თავისუფალი დროის ინტერნეტში გატარება.
სხვების საქციელის მუდმივად გმობა.
საკუთარი გაუმართლებელი საქციელის განუსჯელობა.
შეცდომების დაშვების შიში.
თვითგანწყობა წარუმატებლობისათვის სიტყვებით — მე ვერ შევძლებ.
იდეალისტური მოლოდინების გაჩენა, რომლებიც არ შეესაბამებიან რეალურ ადამიანებს.
ყველაფრის საკუთარი ძალებით, ყოველგვარი დახმარების გარეშე გაკეთების მცდელობა.
წარსულზე ჩაციკვლა.
მომავალით შეპყრობილობა.
წუწუნი.
წყენის გულში ჩადება.
უსარგებლო ნივთების ყიდვა და შენახვა.
პრეტენზია სრულყოფილებაზე და ამ მოთხოვნის წაყენება თავისთვის.
საკუთარი პასუხისმგებლობის სხვებზე გადაკისრება.
შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა.
ნეგატიური ფიქრები და უარყოფითი მოლოდინები.
მორცხვობა.
ადრე დაშვებული შეცდომების გამეორება.
შური.
დაღვრემილობა.

Comments are closed.