ნამდვილი და მომწამვლელი სიყვარული — 14 ძირითადი განსხვავება

0
4835

 

აქ მოცემულია 14 ძირითადი განსხვავება ნამდვილ სიყვარულსა და მომწამვლელ სიყვარულს შორის.

 1) სიყვარული : პირველ რიგში მიმართულია თვითგანვითარებისაკენ.

მომწამვლელი ურთიერთობა: შეპყრობილია ურთიერთობით.

2) სიყვარული: ზრდის და ცნობიერების გაფართოვების მოთხოვნილება, სურვილი არ შეაფერხონ პარტნიორის განვითარება.

მომწამვლელი ურთიერთობა:  სჭირდება უსაფრთხოების გარანტია, მუდმივი მოთხოვნილება დაინახოს სიყვარულის მტკიცებულება, რის უკანაც დგას შიში, კომპლექსები, დაუცველობა, მარტოობა.

3)  სიყვარული: განსხვავებული ინტერესები, სხვადასხვა მეგობრები, აქვთ სხვა მნიშვნელოვანი კავშირები.

მომწამვლელი ურთიერთობა: პარტნიორის ცხოვრებაში ტოტალური ჩართულობა, ლიმიტირებული სოციალური ცხოვრება, ძველი მეგობრებისა და ურთიერთობების უარყოფა, ინტერესების გაქრობა.

4) სიყვარული: ერთმანეთის პიროვნული ზრდის ხელშეწყობა და პირადი ღირსების პატივისცემა.

მომწამვლელი ურთიერთობა: პარტნიორის ქცევასა და მოქმედებაზე ჩაციკვლა, მისი შეცვლის შიში.

 5) სიყვარული: საჭირო ნდობა (ასეთი ნდობა ბუნებრივი ფორმის უნდა იყოს და ეს უნდა იგრძნობოდეს ურთიერთობაში).

მომწამვლელი ურთიერთობა: ეჭვიანობა, მესაკუთრეობა, კონკურენციის შიში.

6) სიყვარული: კომპრომისი, მოლაპარაკება, პრობლემების ერთობლივი გადაწყვეტა.

მომწამვლელი ურთიერთობა: ძალაუფლებისა და კონტროლის გამოყენება, დადანაშაულება, პასიური თუ აქტიური მანიპულაცია.

7) სიყვარული: მიესალმებიან და პატივს სცემენ ერთმანეთის ინდივიდუალიზმს.

მომწამვლელი ურთიერთობა: მცდელობა შეცვალონ პარტნიორი მისთვის სასურველი ფორმით, ანუ მოირგონ იგი.

8) სიყვარული: სიყვარული მიმართულია რეალობის ყველა ასპექტზე.

მომწამვლელი ურთიერთობა: უსიამოვნებებისაგან გასაქცევად ურთიერთობა დაფუძვნებულია ილუზიებზე.

9) სიყვარული: პარტნირებს უყვართ საკუთარი თავი და პატივს სცემენ მას, მათი ემოციური მდგომარეობა არაა დამოკიდებული ერთმანეთის განწყობაზე.

მომწამვლელი ურთიერთობა: მოლოდინი, რომ ერთი პარტნიორი გადაჭრის მეორეს პრობლემებს და გადაარჩენს მას.

10) სიყვარული: ჯანსაღი ინტერესი პარტნიორისა და მისი ცხოვრებისადმი.

მომწამვლელი ურთიერთობა: შეპყრობილობა ერთმანეთის გრძნობებითა და პრობლემებით.

11) სიყვარული: სექსი თავისუფალი არჩევანია, რომელიც დაფუძვნებულია ურთიერთმზრუნველობასა და მეგობრობაზე.

მომწამვლელი ურთიერთობა: შიშების გამო დაძაბულობა სექსუალურ ცხოვრებაში, დაუცველობის და სურვილების დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილების მოთხოვნილება.

12) სიყვარული: უნარი დატკბე მარტოობით.

მომწამვლელი ურთიერთობა: მუდმივი მიჯაჭვულობა, განშორება აუტანელი ხდება.

13) სიყვარული: კომფორტისა და კმაყოფილების ციკლი.

მომწამვლელი ურთიერთობა: ტკივილისა და იმედგაცრუებების ციკლი.

14) სიყვარული: საუბარი ეფუძვნება გაგების, დახმარების, პარტნიორამდე საკუთარი სიყვარულის და მზრუნველობის მიტანის სურვილს.

მომწამვლელი ურთიერთობა: საუბარი ეფუძვნება ერთმანეთის დადანაშაულების, თავდაცვის ან მანიპულირების განზრახვას.