მასწავლებლებო, ნუ ასწავლით ბავშვს რა იფიქროს, ასწავლეთ როგორ იფიქროს!

0
420

მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული რეფორმები ჩატარდა განათლების სისტემაში, უმთავრესი სასკოლო სენი – ავტორიტეტების სრულ ჭეშმარიტებად მიღება, კვლავ საშინელ სენად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ხშირად გვესმის ფრაზა ,,ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია“, სკოლა მაინც რჩება მანქანად, ბავშვები კი კონტეინერებად, რომელშიც მასწავლებლები ათასჯერ გადაღეჭილ, მემკვიდრეობით მიღებულ ინფორმაციას დებენ. მასწავლებლები ასწავლიან საგნებს, იმის ნაცვლად რომ ასწავლონ, როგორ ისწავლოს.

სკოლის ეს ქარხნული მოდელი, რომელიც აკადემიურ და ეკონომიკურ ელიტიზმზეა მორგებული, სისტემისთვის შესანიშნავ – გულუბრყვილო, მორჩილ და მშრომელ ადამიანებს ქმნის, რომლებიც ბავშვობიდანვე მიეჩვივნენ რეჟიმთან შეგუებას. ბავშვები კრეატიული, ცოცხალი არსებები კი არა მანქანაზე შეყრილი პროდუქციაა, რომელიც ერთნაირად უნდა მოიჭრას სისტემასთან შესაგუებლად. სისტემას არ სჭირდება მოაზროვნეები. სისტემას არ სჭირდება ადამიანები, ვინც მათ მეთოდებს დაუწუნებს. მას სჭირდება ხალხი, ვისი მართვა და კონტროლი ადვილია. ამიტომ ბავშვობიდანვე აჩვევს ავტორიტეტებს.

თანამედროვე ეპოქამ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახადა. ინფორმაცია, რომელსაც ადრე ფლობდნენ მასწავლებლები, ახლა ნებისმიერი ჩვენგანისთვის სახლიდან გაუსვლელადაა ხელმისაწვდომი, ამიტომ მასწავლებლის როლი დღევანდელ ეპოქაში მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან, რაც ადრე იყო. მასწავლებელი უნდა იქცეს მედიატორად, მან უნდა დასვას შეკითხვები და მისცეს მიმართულება მოსწავლეებს, სად შეიძლება და როგორ ამ შეკითხვებზე პასუხის პოვნა. რაღაცის სწავლა, მხოლოდ ძიების პროცესით არის შესაძლებელი. ბავშვები უნდა წავახალისოთ თავად მოიძიონ პასუხები, მათ სწავლის საშუალება უნდა მივცეთ, აზროვნების საშუალება.

კარგად ჩამოყალიბებული შეკითხვა იმაზე მეტ ცოდნას აძლევს ბავშვებს, ვიდრე უკვე გაცვეთილი პასუხებია. სწავლის პროცესისთვის არსებითია დიალოგი, დებატები, კამათი და მსჯელობა. ,,ავტორიტეტული“ აზრებიც მხოლოდ ერთ-ერთ ალტერნატივად უნდა შევთავაზოთ მათ, მხოლოდ თემად, რომელთან დაკავშირებითაც მან საკუთარი აზრი უნდა გამოთქვას. სხვისი აზრებით კი არ უნდა გამოვუტენოთ თავი, დასკვნების გამოტანა უნდა ვასწავლოთ, საკუთარი აზრების ჩამოყალიბება უნდა ვასწავლოთ…

ბევრი ყვირის,  კრიტიკული აზროვნება შეუძლებელია ისწავლებოდეს სკოლაშიო, მასწავლებლებსაც დიდი ამბიციები აქვთ…. სოკრატე ალბათ წარბს ასწევდა და იტყოდა, როგორც მაშინ საუკუნეების წინ: ,,მე ვერავის ვერაფერს ვასწავლი, მხოლოდ ის შემიძლია გასწავლოთ, როგორ ისწავლოთ..“ ყველა ჭეშმარიტი მასწავლებლის ფუნქციაც ეს არის – ასწავლოს, როგორ ისწავლოს!

Dare to change!