ფსიქოლოგიური ტესტი – წარმოიდგინე ბუშტები

0
6720

ადექით ფეხზე, ხელები წინ გაიშვირეთ თანაბარ სიმაღლეზე, თვალები დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ რომ მარჯვენა ხელში გიჭირავთ ჰელიუმით გაბერილი ბუშტების თოკები, რომლებიც ზემოთ გექაჩებათ, მარცხენა ხელში კი ვაზა, რომელიც ქვემოთ გექაჩებათ. ცოტა ხანს იდექით ასე თვალდახუჭული და იფიქრეთ ამ ორ საწინააღმდეგო ძალაზე. შემდეგ თვალები გაახილეთ და … რას ხედავთ?

ტესტის შედეგები