ხართ თუ არა გენიოსი? – სახალისო ტესტი

0
6099

 

ეს ტესტი განსაკუთრებით მათთვისაა, ვინც ცოტაოდენი ინგლისურიც იცის. 

მაქსიმუმ 10 წამი მოიხმარეთ მის გასაკეთებლად.  მაშ ასე,

დაითვალეთ ასო-ბგერა ,,F”- ის რაოდენობა შემდეგ ტექსტში:
FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTIF
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

პასუხი: