რას გაძლევთ ცხოვრება – ამერიკული იგავი

1
2478

ერთხელ მამა თავის პატარა შვილთან ერთად მთებში სეირნობდა. მოულოდნელად ისინი ერთ გამოქვაბულს წააწყდნენ. ბავშვი გამოქვაბულის წინ დადგა და მთელი ხმით დაიძახა:

– ჰეი!

უცბად ბავშვს გამოქვაბულიდან დაუძახეს:

– ჰეი!

გაკვირვებულმა ბავშვმა გამოქვაბულს დაუყვირა:

– ვინ ხარ?

ბავშვს გამოქვაბულმა აქეთ ჰკითხა:

– ვინ ხარ?

ბავშვი გაბრაზდა და გამოქვაბულს დაუყვირა:

– შენ მშიშარა ხარ!

თუმცა გამოქვაბულმა ბავშვს პასუხად იგივე სიტყვები დაუბრუნა:

– შენ მშიშარა ხარ!

გაოცებული შვილი მამას შეეკითხა:

– რა ხდება?

მამამ გაიღიმა და შვილს უთხრა:

– მომისმინე ყურადღებით, – შემდეგ გამოქვაბულს დაუყვირა: – მე შენ მიყვარხარ!

გამოქვაბულმა მამას პასუხი დაუბრუნა:

– მე შენ მიყვარხარ!

შემდეგ მამა გამოქვაბულს შესძახა:

– შენ საუკეთესო ხარ!

და მამამ მიიღო პასუხი გამოქვაბულისგან:

– შენ საუკეთესო ხარ!

მამა მიუბრუნდა შვილს და უთხრა:

– შვილო, ეს ექოა, თუმცა თუ უფრო ჩავღრმავდებით, ეს უფრო ცხოვრებაა – ის გიბრუნებს იმას, რასაც შენ ამბობ და აკეთებ!

წყარო

Comments are closed.