ჩრდილოეთის კვანძი მთვარის შეერთება

0
2405

ეს ასპექტი  მეტყველებს იმაზე, რომ წინა ცხოვრებაში  ადამიანი პატივისცემით ეპყრობოდა სხვა ადამიანების გრძნობებს, ემოციებს და შინაგან სამყაროს, ეხმარებოდა ხალხს შესაძლებლობებისა და ტალანტების აღმოჩენასა და გამოვლენაში. ურთიერთობაში ყოველთვის კეთილისმსურველი, რბილი და ტაქტიანი გახლდათ, პატივს სცემდა მათ სურვილებს. ამის გამო ამ ინკარნაციაში  ჯილდოვდება მათი მხარდაჭერითა და კარგ დამოკიდებულებით ნებისმიერ რთულ სიტუაციაში. ადვილად უსრულდება სურვილები და ჩანაფიქრები. ის ცხოვრების ნებიერაა, თავად ცხოვრება სთავაზობს ხელსაყრელ გარემოებებსა და სიტუაციებს. ჰყავს კარგი დედა, რომელიც სწორ მიმართულებას აძლევს, ინტუიციურად იცის რა არის მისი კარმული მისია და ისწრაფვის კიდეც მისკენ.

©  mental.ge

ყველა უფლება დაცულია