პლუტონი ჩრდილოეთის კვანძის შეერთება

    0
    2064

    სავარაუდოა, რომ ადამიანი მონაწილეობას იღებდა იმ საზოგადოების ტრანსფორმაციასა და განვითარებაში, რომელშიც ცხოვრობდა. არ ეშინოდა არავითარი ცვლილებისა და სიძნელის. ამიტომ ცხოვრება მას თავისი გზის პოვნის საშუალებას აძლევს და ამ გზაზე სიარულში ეხმარება, იგი და მისი იდეები პოპულარულია საზოგადოებაში.

    ©  mental.ge

    ყველა უფლება დაცულია