ჩრდილოეთის კვანძი მთვარის დადებითი ასპექტი

    0
    3393

    ეს ასპექტი  მეტყველებს იმაზე, რომ წინა ცხოვრებაში  ადამიანი პატივისცემით ეპყრობოდა სხვა ადამიანების გრძნობებს, ემოციებს და შინაგან სამყაროს, ეხმარებოდა ხალხს შესაძლებლობებისა და ტალანტების აღმოჩენასა და გამოვლენაში. ურთიერთობაში ყოველთვის კეთილისმსურველი, რბილი და ტაქტიანი გახლდათ, პატივს სცემდა მათ სურვილებს. ამის გამო ამ ინკარნაციაში  ჯილდოვდება მათი მხარდაჭერითა და კარგ დამოკიდებულებით ნებისმიერ რთულ სიტუაციაში. ადვილად უსრულდება სურვილები და ჩანაფიქრები. ის ცხოვრების ნებიერაა, თავად ცხოვრება სთავაზობს ხელსაყრელ გარემოებებსა და სიტუაციებს.

    ©  mental.ge

    ყველა უფლება დაცულია