ვერტექსი მეხუთე სახლში

0
17497

თქვენ სიყვარულისთვის დაიბადეთ. პირად ურთიერთობებში ძალიან გულწრფელი ხართ, მიმნდობი და ცოტა ბავშვურად გულუბრყვილოც. როცა ადამიანები ამ ნდობას არ ამათლებენ, ძალიან ბრაზობთ და შესაძლოა იმპულსურადაც გამოხატავდეთ ემოციებს. რამდენი ხნის ურთიეთობაც არ უნდა გქონდეთ, მოითხოვთ ისევ ისეთი ხალასი, კრეატიული, საინტერესო და იუმორით სავსე იყოს იგი. სიხარულს უნდა განიჭებდეთ. პერიოდულად ბავშვებისთვის დამახასიათებელ ქვეცნობიერ შიშს განიცდით, რომ ზურგს გაქცევენ, სათანადო ყურადღებას არ მოგაქცევენ, არ შეგიყვარებენ. ამიტომ მუდმივად გჭირდებათ სხვებისგან საწინააღმდეგოს დამტკიცება.

© mental.ge
ყველა უფლება დაცულია